Salg & levering

LEVERINGSBETINGELSER

 • Alle leverancer til destinationer i Danmark gennemføres fragtfrit, hvis den enkelte leverance har en nettoværdi på kr. 4.000,00 eksklusive moms
 • Leverancer til destinationer udenfor Danmark inklusive Færøerne og Grønland gennemføres Ex-Works Scan Style Støvring,  i henhold til Inco terms 2020.
 • Ordrer med en nettoværdi på under kr. 2.000,00 pålægges et ekspeditionsgebyr på kr. 100,00.
 • Alle produkter leveres i hele pakkeantal, Oplysninger om pakkeantal fremgår af det enkelte produkts varebeskrivelse og kan fremsøges på Scan Styles hjemmeside.

PRISER

 • Alle bekræftede priser er faste for den aftalte periode. Eventuelle prisjusteringer gennemføres med et varsel på én måned. Der tages forbehold for prisjusteringer som følge af ændringer i skatter, afgifter og andre omkostninger som ikke umiddelbart kan påvirkes af Scan Style.
 • Alle priser er kalkuleret i stk. og er opgivet eksklusive moms.

RETURVARER

 • Varer modtages kun retur efter forudgående aftale og kun hvis produkterne modtages retur i original ubeskadiget emballage, fri for eventuelle prismærkninger.
 • Der fratrækkes et returneringsgebyr på 10% af fakturaværdien, medmindre det kan påvises, at de returnerede varer er behæftede med fejl, mangler eller brækage påført af Scan Style,

 REKLAMATIONER

 • Eventuelle reklamationer som vedrører en leverances beskaffenhed, skal straks og senest tre dage efter varemodtagelsen rettes til Scan Style.
 • For at fremskynde reklamationsbehandlingen, skal reklamationsformularen som forefindes på Scan Styles hjemmeside udfyldes og fremsendes til Scan Style, inden reklamationsbehandlingen kan påbegyndes. 

 TRANSPORTSKADER

 • I forbindelse med modtagelsen af leverancer fra Scan Style, er det modtagerens ansvar at eventuelle synlige skader på emballager og lignende straks bliver fremført overfor fragtfører, Eventuelle skader på godset skal i hvert enkelt tilfælde noteres på fragtbrevet således at en eventuel erstatningskompensation kan rettes mod rette vedkommende.

BETALINGSBETINGELSER

 • Standard betalingsbetingelser fra Scan Style er fakturadato + 14 dage netto. Alle kunder skal kunne kreditgodkendes og forsikres inden første leverance kan gennemføres. 
 • Er det ikke muligt at blive kreditgodkendt er det forsat muligt at gennemføre leverancen mod forudbetaling.
 • For skyldige fordringer pålægges morarente svarende til den gældende lovbestemte rentesats tillagt den til enhver tid gældende udlånsrente fastsat af Den Danske Nationalbank.
 • Ved eventuelle rykkerskrivelser pålægges et gebyr på kr. 100,00.